Měření strojů - Zdeňek Pospěch
česky english deutsch
seřizování poradenství 3D měření

Měření strojů

Geometrická přesnost

Kontrolu geometrické přesnosti provádíme aplikací měřicích metod popsaných normou ČSN ISO 230-1. Rozsah měření je realizován dle smluvního ujednání výrobce (protokol přesnosti výrobce), nebo dle norem platných pro příslušný typ a velikost stroje.
Naměřené hodnoty jsou zpracovány a vyjádřeny v podobě technické zprávy, jež obsahuje naměřené a povolené hodnoty jednotlivých úchylek. Součástí služby může být i diskuse a objasnění skutečností plynoucích z naměřených hodnot, případně návrh nápravných opatření.
Jsme schopni zajistit měření geometrických přesností obráběcích strojů, tvářecích strojů, kyslíkových řezacích strojů apod.
U
CNC strojů můžeme na přání zákazníka nadefinovat korekční mapu za účelem eliminace některých úchylek geometrie stroje řídícím systémem. Takto lze korigovat např. přímočarosti, rovnoběžnosti či kolmosti pohybů. Možnosti kompenzace jsou závislé na konkrétním typu řídícího systému, typu a velikosti zjištěné odchylky atd.


Přesnost a opakovatelnost odměřovacích systémů

Kontrolu přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy provádíme u NC a CNC strojů s instalovaným nezávislým odměřovacím systémem. Měření realizujeme sestavou laserinterferometru Renishaw XL-80 v souladu s požadavky norem ČSN ISO 230-2 popř. VDI/DGQ 3441. Umožňuje-li řídící systém, resp. digitální indikace polohy, vložení korekční mapy je tato námi vygenerována, vložena do systému a následně ověřena. Všechny kroky jsou směřovány k cíli dosáhnout u všech sledovaných parametrů hodnot přepsaných výrobcem stroje, nebo hodnot předepsaných normou pro daný typ a velikost stroje. V případech, kdy nelze předepsaných hodnot dosáhnout, můžeme analyzovat příčiny a navrhnout nápravné opatření.


V současné době jsme schopni realizovat korekční mapy pro tyto řídící systémy:
 • Mefi CNC8x6, CNC8x9, CNC872iTD
 • Heidenhain TNC3xx, TNC4xx, TNC6xx, iTNC530
 • Siemens Acramatic 2100
 • Siemens Sinumerik řady 800
 • Siemens Sinumerik 802C/802S/802D
 • Siemens Sinumerik 810/840C, 810/840D, 840Di
 • Fanuc Series 16i/18i/21i

  a digitální indikace polohy:
 • Essa ADP/ADL
 • Heidenhain Positip 850/855/880
 • Heidenhain ND 7xx 
V případě zde neuvedených typů řídících systémů a indikací je nutné konzultovat, zda jsme schopni korekční mapy realizovat.

Jsme vybaveni optikou umožňující testování os s šikmým pojezdem!


Přesnost kruhové interpolace

V rámci testování NC obráběcích strojů se souvislým řízením provádíme testy přesnosti kruhové interpolace dle ČSN ISO 230-4 bezdrátovým diagnostickým systémem Ballbar QC20-W od firmy Renishaw. Díky zpracování naměřených dat diagnostickým software lze analýzou Renishaw krom úchylek kruhové inrepolace diagnostikovat i další parametry související s přesností daného obráběcího stroje, sledovat historii odchylek při opakovaných měřeních atd.
Testy jsme schopni realizovat pro poloměry měření v rozsahu 100 - 900mm. Pro délky 100, 150 a 300mm disponujeme zerodurovým kalibrátorem měřicího snímače.


Zkouška obráběním

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny výše uvedené zkoušky obráběcích strojů jsou realizovány bez zatížení, tedy bez vlivu řezných sil, lze za účelem testování stroje navrhnout a realizovat pracovní zkoušku obráběním.
Test spočívá v nadefinování tvaru, rozměru a přesnosti součásti, jež bude na daném stroji za daných technologických podmínek vyrobena. Po vyrobení následuje proměření součásti souřadnicovým měřicím strojem a analýza zjištěných výsledků.


Ostatní

Na základě vaší poptávky jsme schopni realizovat i další měření ve strojírenství, jako např. měření a analýza rovinnosti kontrolních a příměrných desek apod.
Neváhejte nás oslovit s vašimy problémy v oblasti měření, zvážíme zda jsme schopni vám pomoci s jejich řešením.

 

Abcool - tvorba www stránek

Kontaktujte nás: info@mereni-stroju.cz

Copyright © 2009
všechna práva vyhrazena

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS